ПОЧИСТВАНЕ И РЕМОНТ НА ЛАПТОПИ И РОБОТИ

 

НОВО : Сервиз LAPTOPCLEAN 

извършва извънгаранционен сервиз на роботи за почистване, роботи за миене на прозорци, роботи косачки, роботи за басейни и други.

10 Години опит в сервизиране на лаптопи
Сервиз LAPTOPCLEAN

Лаптопа ми загрява много бързо ! Рестартира се или забива ! Работи много бавно ! Или защо трябва да се почиства лаптопа ?

ПРОВЕРЕТЕ САМИ ДАЛИ ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОЧИСТВАНЕ НА ЛАПТОПА

+ СПЕШНА ПОМОЩ ПРИ ЗАЛИВАНЕ НА ЛАПТОПА С ТЕЧНОСТ +

"Преносимите компютри са създадени с цел осигуряване на изчислителна мощ и свързаност към Интернет по всяко време и навсякъде". Именно думичката "навсякъде" е решаваща за състоянието на преносимия компютър. Бавно и сигурно компютъра се замърсява и напластява с прах и дребни частици.

Това е критично за охлаждането на процесора и дънната платка. В един момент се стига до ситуацията в която процесора не може да се охлади достатъчно и се включва защитата от прегряване, интегрирана във всеки преносим компютър. Въпреки, че веднага процесора не се поврежда, изключванията зачестяват и след време процесора и като цяло целият компютър невъзвратимо се поврежда. Предприемането на прости действия като почистване на охладителната система, биха предотвратили сериозни повреди и загуба на ценна информация.

 

Снимка на замърсен компютър                          

КАК ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ ЛАПТОПА НИ Е ЗА ПОЧИСТВАНЕ ?

 

КАКВО БИ МОГЛО ДА СЕ СЛУЧИ, АКО ЛАПТОПА ПРЕГРЕЕ !!!

laptopclean.com предупреждава :
ЗАКУПУВАНЕТО НА НЕКАЧЕСТВЕНИ ОХЛАЖДАЩИ ПОСТАВКИ ЗА ЛАПТОПИ СА САМО ВРЕМЕННО РЕШЕНИЕ ДО ПЪЛНОТО ЗАДРЪСТВАНЕ НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА !

И не на последно място - прахта и частиците попаднали в преносимия компютър биха могли да бъдат вредни за здравето на околните. Те могат да предизвикат алергии, вирусни инфекции, бактериални инфекции и др. Това се дължи на факта, че компютъра е преносим т.е. носи се на различни места от където попадат микрочастици в него. Принципа на охлаждане е : засмукване на околния въздух, които преминава през радиатора на процесора и отвеждане на топлия въздух извън компютъра. Така частиците засмукани на едно място и натрупани вътре могат да бъдат изхвърлени в затворено пространство (в къщи) и да предизвикат вредни за здравето реакции.

В разработената от laptopclean.com мобилна станция за почистване е интегрирана система за премахване на вредните микроорганизми на базата на UV излъчване. След 10 минутно третиране ясно се вижда силното редуциране на броя на микроорганизмите, под въздействието на UV лъчите :

Снимка с микроскоп на клавиатура на лаптоп

А - Снимка с микроскоп преди UV почистване
B - Снимка с микроскоп след 10 мин. третиране с UV

 

 

Преди почистване на лаптоп Compaq - Теста е спрян на 82 градуса, поради опасност от прегряване

След почистване, лаптопът поддържа температура 60-61 градуса при 100% натоварване на процесора

 

 

Всички проблеми, свързани с прегряването на компютъра и въздействието на замърсителите върху вашето здраве могат да бъдат предотвратени чрез цялостно почистване на лаптопа. В laptopclean това може да бъде извършено без отваряне на кутията и нарушаване на гаранцията на компютъра. Манипулацията не отнема повече от 15-20 минути и се извършва професионално от инжeнери в компютърната област и чрез специализирана техника.

КАК ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ ЛАПТОПА НИ Е ЗА ПОЧИСТВАНЕ ?

 

КАК ПОЧИСТВАМЕ ВАШИЯ ЛАПТОП ?

 

Вариант 1

Цена 40 лева

Вариант 2

Цена 60лв

Почистване със специално разработена станция от laptopclean.com, без отваряне на кутията и отпадане на гаранцията на лаптопа, замерване на температурата на процесора.

Стъпка 1

Измерване на температурата на процесора

Замерване на температурата на процесора. Замерването се извършва със специализиран софтуер, при 100%- но натоварване на процесора и графичния чип. Продължава 5-6 минути, като така се достига максимално нагряване на чиповете и включване на най-високата степен на вентилатора.

Стъпка 2

Почистване в камера на laptopclean.com

Почистване на вентилатора

Почистване в камера laptopclean. КАМЕРАТА Е РАЗРАБОТЕНА И ПАТЕНТОВАНА ОТ laptopclean.com.Почистването се извършва със сгъстен въздух, който преминава през вентилационната решетка, като налягането е регулирано така, че да не повреди вентилатора и охладителната система. През цялото време работи аспирационна система за събиране на частиците прах и други замърсявания, като изсмуква всички частици от корпуса на лаптопа, през отворите за охлаждане. По време на целия процес работи бактерицидна лампа, която убива микроби и вируси, намиращи се в движещия се въздух в камерата.

Стъпка 3

Почистен лаптоп

Замерване отново на температурата. Ако вече е в нормални граници - предаване на клиента. В противен случай - изпълнение на Вариант 2.

БОНУС : Външно почистване с микрофибърна кърпа и препарат на BASF за LCD дисплей

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - 20 МИНУТИ

Можете да изчакате и да си вземете лаптопа веднага.

 

Почистване чрез отваряне на лаптопа , поставяне на термоконтактна паста Arctic Cooling MX-4 на процесора, смяна на термо-падовете на чипа на видеокартата, смазване на вентилатора с високо-оборотна силиконова смазка , замерване на температурата на процесора.

 

Почистване със станция на laptopclean

 

 

Замърсен лаптоп

 

 

Поставяне на паста на процесора

 

 

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1-2 часа

Малко разяснения:

- термоконтактна паста - служи за осъществяване на топлопроводящ слой между кристала на процесора и медната пластина на охладителната система. При продължително загряване на лаптопа тя губи свойте топлопровеждащи свойства, става с твърда консистенция и температурата на процесора не може да се отведе правилно по охладителя до радиатора, който се обдухва с вентилатора.

- термо-пад - правоъгълна, еластична, термопроводяща пластинка, позволяваща провеждане на топлина между чипа на видеокартата и охладителя.

- вентилатор - обдухва радиатора (меден или алуминиев) като така охлажда процесора и чипа на видеокартата чрез медните тръбички на охладителната система. Има няколко степени в зависимост от температурата. При задръстен с прах вентилатор оборотите се променят(намаляват) и охлаждането е непълно. Работи почти винаги на максимални обороти, но въпреки това поради замърсяване не може да охлади добре системата. Понякога вентилатора е толкова задръстен с прах, че не може да се развърти. Тогава системата вдига екстремно високи градуси - 85-90 и не след дълго се включва защитата от прегряване и лаптопа се изключва сам.

- охладител (heat pipe system) медни тръбички, свързващи медна пластинка и оребрен радиатор. Тръбичките са кухи, напълнени с термоотвеждащ флуид. В редки случай флуида изтича и охладителя няма нужните термоотвеждащи качества - задължителна е смяната му.

- термо-сензор - електронен елемент, намиращ се или на дънната платка или върху охлаждащия радиатор. Измерва температурата на системата и процесора по електронен път и дава информация на съответния софтуер.

 

Вижте ТУК сравнителен тест на различни термо - пасти.

 

 

 

ИНТЕРЕСНО ВИДЕО

Какво става с компютъра ни без охладителна система :

 

 

Почистете сега моя лаптоп

 

 

Производители на лаптопи

 

САЙТЪТ laptopclean.com НЕ СЪХРАНЯВА КЛИЕНТСКИ ДАННИ И Е В СЪОТВЕТСТВИЕ 

С ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR) 

 

 

 

 

 

Всички права са запазени. Всички текстове са собственост на laptopclean.com.
Технологията за почистване е запазена марка на laptopclean.com
ЗА ВСЯКО КОПИРАНЕ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА laptopclean.com
ВИНОВНИТЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКО ПРАВО