ТЕХНИКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

За осъществяване на дейност по почистване на лаптопи ние предлагаме мобилна
станция, изработена изцяло от алуминиеви елементи, предоставящи здравина на
конструкцията и лесно пренасяне на станцията на нужните места.
Станцията е разделена на три отсека, съдържащи агрегатите за почистване с
вакуум и сгъстен въздух и един работен за поставяне на лаптопа.
Съдържа монтиран панел за управление, пистолет и маркуч за сгъстен въздух,
UV лампа за премахване на микроби и вируси